Wereld Water Dag 2021

Voor ons is de beschikking over water normaal, we draaien de kraan open en het is er. We hebben water in overvloed, soms zelfs teveel. Maar in Kenia is dit nog steeds een schaars goed.

In stedelijk Kenia heeft 27% van de mensen geen toegang tot verbeterde waterbronnen. In plattelandsgebieden is dit aantal nog groter: meer dan de helft van de bevolking betrekt water uit onveilige oppervlaktebronnen zoals meren, rivieren en vijvers. Kinderen en vrouwen leggen kilometers af om een jerry can van 20L met water te vullen en hier vervolgens mee naar huis te lopen.

Voor ons haast niet voor te stellen.

  

Bij MegaGroup/Bosta hanteren we de slogan 'Bringing Water to Life' en dat doen we door wateroplossingen te verkopen aan onze klanten. Maar we willen ook een rol spelen in het beschikbaar maken van water om het leven van mensen te verbeteren, daarom hebben we WaterStarters opgericht in samenwerking met Amref Flying Doctors.

WaterStarters is een sociale onderneming die de deskundigheid van NGO's en bedrijven combineert met lokale verantwoordelijkheid om meer duurzame en rendabele water oplossingen te creëren.

Door het franchisen van wateroplossingen die zorgen voor schoon water in plattelandsgemeenschappen wil WaterStarters in 7 jaar tijd blijvend welzijn creëren voor 1,5 miljoen mensen en zo economische groei te stimuleren.

Wilt u meer weten over WaterStarters? Kijk dan op www.waterstarters.org