Privacy Beleid

Mega Group is de holding voor een groep groothandels die actief is in de watertechniek in Europa. Door onze website willen wij klanten een betere product- en communicatie-ervaring bieden. Wij willen u ook duidelijk informeren over welke informatie wij van u verzamelen en hoe we deze gebruiken.

Onze naleving van de bestaande wetgeving

MegaGroup Trade en zijn verwante websites (Bosta, Bevo, Norsup) zijn gebonden aan alle hedendaagse toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy. Uw persoonlijke informatie wordt daarom met de grootste zorg verwerkt.

Wij wijzen erop dat u niet verplicht bent om ons persoonsgegevens te verstrekken, maar dat veel van de persoonsgegevens die wij opvragen essentieel zijn om u onze diensten aan te bieden of om onze diensten aan u te verbeteren. Als u opgevraagde informatie achterhoudt, kan het zijn dat wij u onze diensten niet kunnen leveren.

Informatie die wij verzamelen

Wij verzamelen informatie over u via drie kanalen: (i) informatie die u ons levert wanneer u een gebruikersnaam aanmaakt of een bestelling plaatst. Dit is persoonlijke informatie zoals uw naam, contactgegevens en uw geslacht. De resterende informatie is (ii) informatie die wij verzamelen via de cookies die op onze webpagina’s zijn geplaatst (raadpleeg onze cookieverklaring voor een overzicht hiervan) en (iii) informatie die wij verzamelen via social media platforms (zoals LinkedIn, YouTube, Facebook.

Wij verwerken uw persoonsgegevens om:

  • Uw bestelling te accepteren;
  • Buitensporig lenen te voorkomen;
  • Overeenkomsten met u uit te voeren;
  • U een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, dienstbericht, e-mail of ander elektronisch bericht te sturen;
  • Relatiebeheer uit te voeren;
  • (Markt)analyses uit te voeren;
  • Wettelijke verplichtingen na te komen;
  • Onze websites en gebruikte technologieën te analyseren, monitoren, optimaliseren en beveiligen;
  • Marktonderzoek uit te voeren en managementrapporten op te stellen over de prestaties en status van onze platforms.

 

Deze informatie wordt door ons gedurende 5 jaar bewaard.

Uw informatie delen

Informatie die wordt verstrekt aan MegaGroup blijft binnen de toepassingssfeer van de groep van verwante groothandels die actief is in watertechniek, vertrouwde onafhankelijke verwerkers (dat wil zeggen Google) en na instemming aan Aqua2life, de non-profit stichting die deze aanstuurt. Tenzij anders bepaald zal de informatie die wordt verstrekt aan derden en Aqua2life bestaan uit persoonsgegevens die uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van de dienst die wij hebben uitbesteed.

Wij kunnen uw informatie zonder uw toestemming met derden delen en gebruiken om te kunnen voldoen aan welke wet- en regelgeving dan ook. Hoewel wij onze klanten vertrouwen, gebruiken en delen wij uw informatie met kredietinformatiebureaus en fraudebestrijdingsbureaus voor het opsporen van fraude en andere misdrijven en om onze rechten uit te oefenen.

Als MegaGroup wordt opgevolgd door een andere onderneming, wordt uw informatie gedeeld met deze opvolger voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden omschreven.

Veiligheid

Wij hebben passende veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Wij zorgen ervoor dat de software en technologie die worden gebruikt om de persoonsgegevens te verwerken volstaan en voldoen aan de huidige wetgeving om ongeautoriseerde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Wij zullen ook aan onze verplichting voldoen melding te maken van een eventuele inbreuk op uw persoonsgegevens.

Uw gegevens verwijderen, wijzigen of opvragen

U bent vrij om ons in kennis te stellen van updates en correcties van uw informatie of om uw gegevens te beperken of te verwijderen. Wilt u weten welke informatie wij over u bewaren, dan kunt u deze informatie tevens opvragen. Voor deze diensten kunt u ons bereiken volgens de informatie die wordt verstrekt op de pagina met de contactgegevens.

Wij zullen uw verzoek opschorten als wij uw verzoek om verwijdering of aanpassing niet volledig kunnen beoordelen. Voor de uitvoering vragen wij u uw verzoek verder te specificeren. Wij sturen u een bevestigingsbericht afhankelijk van het medium via welk u contact met ons hebt opgenomen.

Wijzigingen van deze verklaring

We zullen onze privacy- en cookie verklaring af en toe actualiseren. Wij adviseren u deze pagina regelmatig te bezoeken om te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd.